Hästföretagandet är viktigt, inte bara på landet utan utgör också en viktig brygga mellan stad och land, något vi verkligen behöver i de gröna näringarna. 360 000 hästar som skapar 30 000 jobb är stort. Och hästföretagarna är grunden för att den här sektorn finns och verkar.

Efter en rad framgångar inom hästföretagarfrågorna med strandskyddet som främsta exempel, är det nu dags med omtag i hästföretagarfrågorna. Därför har vi i LRFs Hästdelegation beslutat att ta initiativet till en hästföretagarstrategi. Ett beslut som verkligen kändes bra i maggropen efter att i början av året ha samlat nästan 60 personer från ett 30-tal organisationer som på en direkt fråga svarade - ja -  absolut ska vi ta fram en gemensam strategi för hästföretagande!

Jag fick också tydliga signaler vid vårt upptaktsmöte, att LRF Häst skulle hålla i taktpinnen i det fortsatta arbetet med utformningen av strategin, ett arbete vi gärna tar tag i och detta pågår för fullt under 2018.

Vi kommer att fokusera på områdena Regler och Villkor, Kunskap och Innovation samt Konsument och Marknad. Den som är bekant med den nationella livsmedelsstrategin känner igen sig, vilket är en medveten tanke och en direkt uppmaning från de politiker vi samtalat med i frågan.

Visionen för vårt strategiarbete fastställdes nyligen och lyder: Svenska hästföretag är innovativa och livskraftiga, växer på en sund och kundanpassad marknad som en naturlig del av näringslivet och tar ansvar för människor, hästar och miljö.

Och som vanligt, det är med gemensamma krafter och god samverkan mellan nationella och regionala satsningar vi kan nå framgång, hela LRF och hela hästbranschen tillsammans, vi kommer att lösa det, det är jag säker på!

Lotta Folkesson
Ordförande LRF Häst