Lantbrukaren Christoffer Eriksson på Kyrkotorps Lantbruk norr om Växjö som driver mjölk och köttproduktion med ca 480 djur är en av de första som har fått tillstånd att lägga ut råttgift själv. När beslutet kom att det bara var vissa företag som fick köpa in och hantera råttgift, så chockhöjdes Christoffers kostnader från 2500 kr per år till 18000 kr per år för sanitetsföretagets tjänster – en ökning med 620 procent!

 - Jag vart helt chockad när jag fick reda på vad det skulle kosta, men som tur var så blev jag tipsad om att man kunde ansöka om att få tillstånd själv hos Arbetsmiljöverket, så det gjorde jag på en gång. Jag hade ju sprutcertifikatet sen länge så det var ju inga problem, berättar Christoffer.

Sagt och gjort – Christoffer skrev i sin ansökan att han ville skydda spannmål- och foderlager samt djurstallar och skickade in och eftersom han var en av de första som ansökte så fick han svaret snabbt och lätt. Nu får han både köpa och hantera råttgift själv.

När tillståndet kom via e-post från Arbetsmiljöverket så skickade Christoffer in det tillsammans med sitt sprutcertifikat till Lantmännen, vilka registrerade det i sin databas och nu får han både köpa och hantera råttgift själv.

Är du också intresserad av få tillstånd att använda råttgift på lantbruk, i till exempel djurstallar, så finns det lite olika vägar beroende vad du kan och har gjort sen innan:

  • Om du har behörighet för växtskyddsmedel i klass 1 L: Du behöver ansöka om att få tillstånd att hantera råttgift, rodenticider, hos Arbetsmiljöverket. Verket kan ge tillstånd för de tre preparaten Racum Pasta, Rozol Block Pro och Rozol Wheat´Tech Pro för hantering som inte gäller bostäder och platser där allmänheten får vistas. Du ansöker genom att fylla i och skicka in en blankett till Arbetsmiljöverket (finns att ladda ned från  deras webbplats).

  • Om du tidigare har gått en utbildning för att få hantera 1 So-preparat (råttgifter): Eftersom Folkhälsomyndigheten bara kan  ge tillstånd att hantera råttgift som skyddar bostäder och platser där allmänheten får vistas behövs även här en ansökan till Arbetsmiljöverket.

  • Om du har behörighet att hantera växtskyddsmedel i klass 2 L: Tidigare fanns möjligheten att utbilda sig för att endast hantera växtskyddsmedel i klass 2 L. Den utbildningen saknade praktiskt moment men du kan ta igen det genom att delta under en dag i Jordbruksverkets behörighetskurser hos länsstyrelsen, 1 L, och därefter ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket.

  • Om du inte har behörighet att använda växtskyddsmedel: Om du saknar växtskyddsbehörighet men vill använda kemisk bekämpning mot råttor kan du delta i Folkhälsomyndighetens behörighetskurser för 1 So om totalt ca 3,5 dagar. Kursen ger behörighet att bekämpa mot många olika typer av skadedjur i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. Även du som har växtskyddsbehörighet men vill få möjlighet att hantera fler rodenticider än de tre som nämns ovan kan gå kursen. Efter utbildningen kan du ansöka om tillstånd hos Arbetsmiljöverket för att få använda råttgift i till exempel djurstallar.