Den 25 maj samlade vi i Ljungby kommungrupp ett 20 tal kommun- och regionpolitiker från sju partier vid Ljungby Arena för att åka ut till Össlöv Södergård. Det var en varm och solig försommardag och väl på plats tog Christer Johansson emot och berättade om sin nya ladugård han byggt efter den katastrofala branden som tog den gamla där alla djuren brändes inne.

Spännande dialog
Deltagarna bjöds på härliga frukostmackor med lokalproducerat innehåll och under fikat uppstod en spännande dialog om närproducerat, ekologiskt och kommunal upphandling, precis som vi önskade och ville. Därefter så var det "rundvandring" i nya ladugården för att få se modern djurhållning på nära håll. Särskilt intresse var det för mjölkroboten och den tekniken, som för de flesta var en ny upplevelse.

Rätt information på rätt plats
Andra frågor som diskuterades var byggnation på åkermark och vattenfrågor och då vi dagen till ära befanns oss på ett vattenskyddsområde gick diskussionen vidare kring hur kommunen hanterat detta med nybygge av ladugård på Miljö- och bygg kontoret. I Christers fall hade ärendehanteringen gått mycket lätt, vilket var positivt att höra och de flesta av de närvarande politikerna förstod vikten av att åkermark behövs för matproduktion och att vattenskydd inte får gå till överdrift.

Samarbete med räddningstjänsten
Kommungruppen informerade om det samarbete vi har med räddningstjänsten och brandvärnen i kommunen och som startade efter stormarna "Gudrun och Per". Samarbetet innebär vattenkörning med gödseltunnor vid mark och skogsbränder, uppröjning vid stormar och förebyggande av skador vid bränder på lantbruk m.m.

Brandvärnen som finns i kommunens ytterkanter; Bolmsö, Tannåker och Agunnaryd åker inte bara på bränder utan även på trafikolyckor, IVPA (i väntan på ambulans) och andra sjukdomsfall och olyckor och även sjöräddning. Brandvärnens utrustning för dessa uppdrag införskaffas på ideell basis med sponsorer, medlemsavgifter och donationer. Detta var överraskande för flera av våra politiker, där en del trodde att kommunen betalade det mesta. Då ser man nyttan av att ta ut politikerna i verkligheten. 

Trevlig avslutning
Dagen avslutades med att deltagarna blev bjudna på en riktig "Bonnalunch" på restaurangen i Ljungby Arena, ett återkommande arrangemang som kommungruppen har sista fredagen i månaden. Där delades det ut en Prästost från Skånemejerier, som ingår i "Redig Mat", till de deltagande politikerna för att klargöra hur mycket mjölk det går åt för osttillverkning -återigen en överraskning för flera av politikerna.

Utifrån vår dag förstår man hur viktiga dessa ”oförglömliga” möten är för många.

Ingmar Nilsson, LRF Ljungby