I denna underbara försommartid är det full rulle i jordbruket, sådden klar och djuren ska ut och vallen ska skördas. Många av våra 25 kommungrupper har också planerat in sina politikerträffar i denna i övrigt intensiva period. Detta av flera anledningar, den viktigaste är att nu passar det vår målgrupp politikerna bra arbetsmässigt att komma ut och titta på våra gårdar, få kunskap och budskap att ta med sig in i sitt eget valarbete och kunna påverka sina partikollegor.

Valåret 2018 har vi i LRF Sydost satsat extra på att påverka inom ämnena: jobben, maten och klimatet, där vi inom de gröna näringarna har mycket att tillföra och bidra med om vi bara får de rätta politiska förutsättningarna. Man kan konstatera att kunskapen hos beslutsfattarna när det gäller de gröna företagen och dess förutsättningar blir allt lägre. Man har inte längre någon koppling till näringarna. Detta betyder att vår huvuduppgift vid dessa dialogträffar är att ge kunskap, inte skapa konfrontation.  ”Oförglömliga möten” ute i verkligheten har därför bättre förutsättningar att leva kvar i medvetandet, då riklig verklighet och känslosamma möten med drabbade, fastnar och påverkar beslut.

Bästa feedbacken man kan få, är dessa ord som ofta kommer: ”Tack för den kunskap ni gett oss idag, det gör det lättare för oss att fatta bra beslut”.

Anders Hermansson
verksamhetsutvecklare LRF Sydost