När räddningstjänsten lämnar över ansvaret för eftersläckning - så att branden inte blossar upp igen -  till markägaren  är hen skyldig att eftersläcka och bevaka området tills det är släckt. Men vad innebär det? 

Rekommendationen är i det läget att man kontaktar sitt försäkringsbolag för att få veta vad som krävs för att man som markägare ska anses göra tillräckligt, oavsett om man själv svarar för bevakningen eller om man anlitar någon till detta. 

I torr väderlek kan risken för uppblossande glödbränder vara stor och att gnistor från dessa sprider sig till obrända områden och därigenom orsakar nya skogsbränder. Eftersläckningen kan pågå i dagar eller veckor tills området är helt släckt. Om du själv ansvarar för bevakningen, tänk då på att denna typ av arbete kan vara förenat med stora risker. Träd kan rasa pga. av att rötter är avbrända, man kan bli skadad eller instängd om branden tar fart igen. Iaktta största försiktighet.

För eftersläckning kan eget material i form av pumpar, slangar, hackor, spadar och vattenkannor användas. Lämplig skyddsutrustning är kläder som inte innehåller syntetmaterial, hjälm, handskar och munskydd. Om räddningstjänsten har kapacitet kan markägaren få hyra material för eftersläckning. 

Huvudregeln för eftersläckning är att alla "rökar" (pågående glödbränder) ska vara släckta och därefter ska området bevakas under ytterligare 3 - 5 dygn.