Kusinerna Pär och Jan-Olof Engdahl driver tillsammans Engdahls lantbruk AB och har sedan de tog över gården under 2000-talets början utvecklat den i flera led med drivkraften att hela tiden öka produktionsresultat i samklang med miljö och djuromsorg.

Produktionen består dels av uppfödning av tjurkalvar och dels av en dikobesättning. Pär har huvudansvaret för djurproduktionen och Jan-Olof för växtodlingen, men båda har mycket god insikt och delaktighet i all produktion. Nötköttsproduktionen är motorn i företaget och kusinerna jobbar tätt tillsammans med Gård & Djurhälsan för att få till en god djurhälsa med höga produktionsresultat.

LRF Sydost delade ut diplomet till Pär och Jan-Olof Engdahl under en sommarträff på gården torsdagen den 5 juli.