Räddningstjänst från flera orter arbetar intensivt med att bekämpa bränderna och har även stöd av militär i arbetet. Lyssna på radio P4 för att få senaste nytt om bränderna.

För närvarande råder det mycket stor eller extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av landet, och risk för gräsbrand i nästan hela resten av landet. Man beräknar att det troligen behövs ca 30-40 mm regn för att i stor grad minska risken. Hur sommaren kommer att se ut när det gäller vädret går naturligtvis ej att säga i dagsläget. Stor försiktighet rekommenderas därför generellt.

Just nu råder det eldningsförbud i Kalmar län, Blekinge län samt Kronobergs län. Varje kommun tar beslut om eldningsförbud. Länsstyrelsen sammanställer informationen. Vill du veta mer om vad eldningsförbud innebär kan du kontakta din kommun. 

Vid eldningsförbud rekommenderas:
- att inte lämna glas i naturen
- att du bör undvika rökning i skog och mark. 
- att du vid parkering av bil i terräng tänker på att katalysatorn kan
  antända torrt gräs.
- att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor
  eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på
  terränggående maskiner med mera) undviks.

Under 2017 antogs nya riktlinjer för skogsarbete vid torka i hela branschen, om de följs så bör inte skogsbruket vålla bränder. Tågtrafiken har startat bränder längs banvallar och innebär också risker.