En vanlig orsak till skogsbränder är gnistor från skogsmaskiner och då framförallt från kedjorna på markberedningskedjor, men även en röjsåg kan ge upphov till gnistor och bränder. Flera skogsbolag har redan valt att stoppa planerat skogsarbete. Om arbete ändå måste genomföras är det av stor vikt att man följer de branschgemensamma riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete. Kontakta gärna räddningstjänsten för att stämma av vad som gäller lokalt.

Även lantbrukets maskiner som till exempel en slåtterkross kan genom gnistor orsaka bränder på åkrar och gräsmark. Om maskiner används gäller det att iaktta stor försiktighet, ha med sig fungerande brandsläckare och gärna en vattentank.

Läs MSBs rekommendationer för "Brandskydd vid skördearbete i jordbruket"

 

Länsstyrelsen uppmanar alla att respektera eldningsförbudet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har även gått ut med en uppmaning där man ”manar allmänheten i hela landet till stor försiktighet i skog och mark”.

Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka. Därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, såväl privatpersoner som privata markägare och skogsbolag.

Länk till Länsstyrelsen i Kalmars information om brandrisken.

Länk till Länsstyrelsen i Blekinges information om brandrisken.

Länk till Länsstyrelsen i Kronobergs information om brandrisken