Swedish Agro har tagit fram två olika sorter av färdigfoder, ett till ungdjur och ett till kor, som man kan ersätta grovfodergivan med till viss del. Det dom har gjort är att de har tillsatt mer fiber till kraftfodret och därmed höjt NDF värdet och på så sätt kan kon få i sig den mängd fiber hon behöver.  

Beroende på hur stor grovfodervolym du har på din gård och vilken analys du har på fodret, så kan man öka den nya kraftfodergivan upp till 16 kg. Du kan maximalt byta ut 3,5 kgTs grovfoder, vilket teoretiskt sett gör att du kan gå ner till 7,5 kg Ts grovfoder.
 
Marjo Lande, produktchef på nötfoder rekommenderar dock inte att gå ner under 8 kgTs grovfoder.

- Det viktigaste just nu är att göra en foderinventering på en gång      så att man vet vilka volymer grovfoder man har hemma och vad man behöver komplettera med, säger Marjo. Eftersom vi har en väldigt flexibel foderfabrik så kan vi göra en individuellt gårdsbaserad fodermix med andra råvaror som vi har tillgång till, men då behöver vi veta vad som finns på gården, fortsätter Marjo.

Exempel på normalfoderstat för en mjölkko 30 kg:
11 kg Ts grovfoder
8 kg kraftfoder
 
Exempel på foderstat med fiberberikat kraftfoder:
9 kg Ts grovfoder
10 kg kraftfoder (i denna kraftfodergiva ligger fiberinnehållet som kompenserar den lägre grovfodergivan)
 

Vart ska jag ringa?

 

Swedish Agro
Swedish Agros säljare ring 0480-61111

Lantmännen
0771-111 222 så kommer du till kundtjänst och så ber du att få prata med en fodersäljare

Länk till Lantmännens information om deras nya kraftfoder