Det är många hästägare som köper in det grovfoder som de behöver under året i stället för att odla det själva. Men nu när torkan slagit till och då lantbrukarna själva tar tillvara varje strå de kan finna för att föda sina egna djur, så kan det vara svårt för hästägare att hitta någon som vill sälja.

Agera nu!

Enligt Emily Nilsson på Skrävle Gårdshandel är det viktigt att ta tag i problemet på en gång och ställa om foderstaterna på hästarna.

Spara på det grovfoder du har

- Eftersom betet är nära slut på de flesta håll, och samtidigt ont om grovfoder till vintern, är det en bra strategi att dra ut så länge som möjligt med att stödutfodra hästarna med det grovfoder du har. Fodra i stället höpellets nu för att inte ta av vinterns förråd, säger Emily. Undvik att öka din vanliga giva av kraftfoder för att de ser börjar se lite magra ut, högt intag av spannmål (stärkelse) kan leda till magproblem.

Men Lucern då?

Lucern är ett grovfoder som är gjort på en baljväxt. Lucern bör man ge det med måtta efter som Lucern har ett så pass högt protein- och kalciuminnehåll. Ger man en större mängd lucern bör man därför se över protein/ energi samt kalcium/ fosforkvoten i den totala foderstaten.

Ta hjälp med planeringen

Är du osäker på hur du ska gå tillväga med allt? Kontakta gärna den foderrådgivare du brukar prata med.

Du kan också kontakta Emily Nilsson om du vill ha hjälp 073-532 01 58.

 

Annan bra information

Facebookgruppen Foderhjälpen 2018

Det är många som har gått samman och hjälper varandra att hitta foder, bl.a. på Facebookgruppen Foderhjälpen 2018 där köpare och säljare finner varandra inom olika distrikt.

Import/införsel av grovfoder

Det finns också de som tagit saken i egna händer och ordnat med import från Europa och våra grannländer. Dock finns det många regler som gäller för import och transport av foder som inte alltid är så lätta att följa - se Jordbruksverkets sida.