Till följd av den extremt varma sommaren har de flesta djurhållarna i Kronobergs län svårt att få fram tillräckligt med foder till sina djur. Många lantbrukare har redan varit tvungna att utfodra sina djur med det foder som skulle räckt över vintern.

Behovet av bete är akut, är du markägare och har marker som inte betas kan du vara till stor hjälp genom att upplåta dem till djurhållare. Kontakta LRF:s lokalavdelning där marken finns så kan de förmedla kontakt med lantbrukare i trakten.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att tillämpa undantag från att göra skötselavdrag för skötselfel träda i kompensationsområden. Det innebär att det är OK att skörda trädan och använda som foder utan att få avdrag på sina ersättningar. Du behöver inte anmäla detta till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan också i varje enskilt fall bedöma om avdrag ska göras för villkorsfel för miljöersättningar och ekologisk produktion. Har du ekologisk produktion och behöver använda konventionellt foder, ska du söka dispens för det hos Jordbruksverket.

Har du frågor om stödregler och konsekvenser av torkan kan du läsa mer på Jordbruksverkets hemsida.

Här finns Länsstyrelsen i Kronobergs webbplats och kontaktuppgifter till ansvariga!