Det var en märkbart pressad samling av människor som träffades på torsdagen för ett samverkansmöte på Länsstyrelsen i Kalmar. Representanter från LRF Sydost, Swedish Agro, Hushållningssällskapet, KLS Ugglarps, Arla Foods, VÄXA, Lantmännen samt länets kommuner fanns på plats. Även Landshövding Thomas Carlzon var med och avslutade mötet genom att uttrycka sitt starka engagemang för situationen och sa att han prioriterade situationen högt - semestertider till trots.

En gemensam bild

LRF Sydosts ordförande Håkan Lundgren inledde mötet genom att ge den bild han hade av situationen. 

- Hoppet är det sista som överger oss och än är det många som hoppas in i det sista att regnet ska komma, inledde han. Det var många som fick en dålig första skörd och nu börjar det se illa ut för majsen också. Redan nu har mycket säd skördats som helfoder/vall, som foder till djuren och med bristen på vall kommer vi även att få mycket dyrare foderstater på djuren.

Håkan fortsatte med att berätta att slaktköerna är långa och att många var oroliga och känslorna var starka.

De  andra på mötet instämde i Håkans bild och KLS Ugglarps Andreas Danielsson tillade att det var ett mycket högt tryck med samtal från oroliga djurägare. Han uppmanade alla djurägare att inventera sina foderlager och att ställa om sina foderstater på en gång och att inte vänta - då är det för sent.

Mats Jönsson på Swedish Agro berättade att de redan har tagit fram ett foder som kan ersätta grovfoder och att de producerar det i takt med efterfrågan.

Båda representanterna från Arla och VÄXA påpekade att det var viktigt att alla fick möjligheten att träffas och prata - att det sociala var mycket viktigt i en sådan här situation.

Kommunerna var väldigt samstämmiga i sin bild och många redogjorde för att de har upplåtit kommunens mark till lantbrukare som behöver foder till sina djur. Kommunerna uppmanades även att gå ut med informationen till kommuninnevånarna att det är viktigt att köpa svenska produkter nu. 

Prioriterar utbetalning av stöd

Länsstyrelsen redogjorde sedan för sitt arbete inom myndigheten och Marcus Widenius på lantbruksenheten berättade att de har prioriterat snabba utbetalningar av EU stöd. - Det handlar om att få ut så mycket pengar som möjligt. På två månader har vi betalat ut 30 miljoner kronor. Vi kommer att  betala ut 500–600 miljoner under hösten. När det gäller den tillsyn av marker vi gör - skulle det vara skötselfel kommer vi sätta avdragen till noll kronor. Vi måste ha helhetsglasögonen på oss och vara väldigt lösningsfokuserade.

Vi ska även försöka hjälpa eko-bönderna att få dispens att använda konventionellt odlat foder, kontakta oss direkt. Vi har planerat in arbete på helger.

- På djurenhetens sida är vi smärtsamt medvetna om situationen, berättar Länsstyrelsen . Vi har fått många anmälningar om att djur går utan foder och utan vatten. Det hade varit bättre om man hade kontaktat djurägaren. På de kontroller vi har gjort har anmälningarna varit obefogade. Vi ska se om vi kan ordna en dispens för hela området angående beteskraven till betesdjuren.

Regelbundna möten

Länsstyrelsen avser att fortsätta samverkansmötena så länge torkan håller i sig och kallar till ett nytt möte den 26 juli.

Här kan du läsa vad Länsstyrelsen i Kalmar har vidtagit för åtgärder för att underlätta för lantbrukare i Kalmar län

 

Lyssna på P4 Kalmars nyhetsinslag om mötet här!

 

För frågor kontakta:

Karin Bergman, utvecklingsdirektör Känsstyrelsen Kalmar
Karin.Bergman@lansstyrelsen.se
010 - 223 85 01