Idag har LRF i Ljungby, i förebyggande syfte, bildat ett skogsbrandvärn som kan vara Räddningstjänsten behjälpliga i hela kommunen.

Mycket positivt

Initiativet kommer från kommunens tre frivilliga brandvärn (Agunnaryd, Ryssby och Bolmsö /Tannåker), som igår eftermiddag ställde frågan till Räddningstjänsten i Ljungby.

Räddningschef Carl Håkansson var direkt mycket positiv.

Ingmar Nilsson, ordförande i Ljungby kommungrupp berättar: - Det hela gick mycket snabbt och redan klockan nio på morgonen samlades 25 LRF:are på brandstationen för en snabb introduktion/utbildning.

LRFare är vana att jobba tillsammans

För att underlätta för Räddningstjänsten tar de ordinarie brandvärnen ansvar och organiserar samt arbetsleder det nybildade skogsbrandvärnet. Startsträckan är inte lång då LRF:arna redan känner varandra och är vana att arbeta tillsammans. 

Skogsbrandvärnet agerar på uppdrag av räddningschefen genom tjänsteplikt (enligt Lag 2003:778 om skydd mot olyckor) men bygger på frivillighet där alla känner att vi hjälper varandra.

Varierande arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer vara allt från att bistå som släckpersonal i skogen till att ordna fram mat, men även samordning av de vattentankar som redan satts i beredskap via LRF. Genom att organisera detta i förebyggande syfte hoppas vi att vi kan hjälpa till innan branden eskalerar till katastrofläge.

Är du intresserad av att komma i kontakt med Ingmar Nilsson för mer information? Ring 0703-46 30 64