LRF Sydost har fått information från Mörbylånga kommun att nivåerna i kommunens vattentäkter sjunker snabbt trots bevattningsförbud och andra åtgärder. Detta innebär att sannolikt att även nivåerna i enskilda brunnar är låga.

Hur kan kommunen stötta dig?

Kommunen vill därför veta hur de  kan stötta företagare som får brist på vatten.  I dagsläget finns dessa möjligheter för dig som har ont om vatten eller vill förbereda för kris:

  • Kommunen har ett antal flexitankar (26 kubik) som kan fyllas med vatten. Kommunen säljer dessa tankar tomma till självkostnadspris 7.800 kr + moms. Inköp och transport av vatten löser lantbrukaren själv. Kontakta Peter Eriksson, 0485-470 41 för flexitank och Kalmar Vatten 0480-45 12 10 för inköp av vatten och transport.
  • Det är möjligt att hämta ytvatten efter överenskommelse med kommunen i kalkbrottet i Grönhögen (pump finns) och i brandbrunnen i Skogsby (pump finns) så länge vatten finns. Kontakta kommunens Servicecenter 0485-47 000.
  • Kommunen har dessvärre inte möjlighet att leverera dricksvatten i dagsläget.*
  • *LRF Sydost förtydligar ovanstående punkt med att Kalmar kommun har öppnat upp för att de kan hjälpa till. Kontakta Kalmar Vatten på 0480-45 12 10.

LRF uppmanar alla som kan att ha koll på vattennivån i sin/sina brunnar. Vi jobbar nu på att få till systematiska mätningar och rapportering/sammanställning tillsammans med kommun och länsstyrelse.

Om du har frågor kontakta:

Ingulf Fagö 0485-470 44, Mörbylånga kommun

Roger Gustafsson073- 978 63 77, LRFs kommungrupp i Mörbylånga