Ett år som det här innebär att möjligheten att köpa in foder och stö blir begränsade. Fundera på om du har foder inför hösten och vilka alternativ du har annars. Kan du samverka med grannar, hitta marker som inte redan betas, tidigarelägga slakt eller köpa in foder?

Proteintipset.se foderförmedling Behöver du köpa in foder eller har du lager att sälja? Förmedling av foder sker på proteintipset.se

LÄS MER PÅ LRF.SE/TORKA: 4 bästa sätten att samarbeta