Skogsstyrelsen har genom sin satsning "Naturnära jobb" möjlighet att erbjuda markägare hjälp med att sätta upp provisoriska stängsel i syfte att skapa nya beten till lantbrukets djur. 

Så här går det till

Det går till som så att du kontaktar din LRF Lokalavdelning eller kommungrupp och berättar var marken är och hur stor yta du behöver stängsla.

Därefter sammanställer gör LRFs kommungrupp en lista och skickar vidare till ansvarig vid Länsstyrelsen, som i sin tur samordnar det med Skogsstyrelsen och tar kontakt med dig.

Viktigt! Erbjudandet gäller endast provisoriska stängsel. Lantbrukaren själv tillhandahålla material, stolp, tråd, verktyg mm. Gäller även icke LRF-anslutna lantbrukare.