Efter att ha haft ett gott utgångsläge under tidig vår, efter en nederbördsrik höst och vinter, har situationen förändrats. Det torra och varma vädret under vår och försommar har framförallt påverkat de mindre vattenmagasinen där nivåerna nu sjunker snabbt och på många håll redan är under det normala eller mycket under det normala. Nederbörd som eventuellt kommer ner nu sugs snabbt upp av växtlighet eller avdunstar. Samtidigt tenderar konsumtionen av vatten att öka under varmt väder, vilket ger en dubbel effekt och påskyndar hur snabbt nivåerna sjunker. 

Mest utsatta är de som har egen brunn vid små vattenmagasin, där har vi snabbt sjunkande nivåer och redan onormalt låga nivåer. Man beräknar att ca 1,2 miljoner svenskar har permanentboende med egen brunn. Här kan sjunkande grundvattennivåer leda till att brunnarna sinar längre fram på sommaren, eller att vattnet blir salt om man bor i kustnära områden. 

Under det normala i de mindre vattenmagasinen i Sydost
Hela sydostregionen med Kalmar, Kronoberg och Blekinge län hamnar i kategorierna under det normala eller mycket under det normala när det gäller de mindre vattenmagasinen. 

Normalt bildas inget grundvatten under sommaren och enligt Bo Thunholm, grundvattenexpert vid Statens geologiska undersökning (SGU), skulle det behövas flera veckor eller månader med kallt väder och passerande lågtryck för att börja fylla upp vattenmagasinen igen.
Statens geologiska undersökning
Statens geologiska undersökning(SGU) lägger varje månad upp en film om hur det ser ut med grundvattnet i vattenmagasinen. Där kan du även lära dig skillnaden mellan små och stora vattenmagasin och hur det kan påverka dig och sin verksamhet.
Mer information hittar du på SGUs hemsida: https://www.sgu.se/