Vem kan söka bidraget?

Bidraget ska gå till djur- och markägare i bankens verksamhetsområde som vill och har möjlighet att släppa djur på marker som är lämpliga för bete, men som idag saknar stängsel.

Nedan syns bankens verksamhetsområde

 

Hur mycket är bidraget?

Stödet uppgår som mest till 20 000 kr per sökande och innefattar kostnaden för material.

Du kan ansöka från den 25 juli

Ansökan för bidraget kan göras på www.sparbankeneken.se under perioden 25 juli-15 september 2018.

Utöver bidraget för stängsel har banken beredskap att, genom foderkredit, kunna hjälpa befintliga kunder att klara av extra kostnader för foderinköp.

Klicka på pressmeddelandet till höger för fullständig information.