Ett tjugotal träffar har hittills anordnats inom LRF Sydosts område. Temat på träffarna har givetvis varit torkan, foder- och vattenbristen, dess konsekvenser och möjliga lösningar. Man hittar de möten som ska anordnas i vår aktivitetskalender.

Uppslutningen på träffarna har varit enorm. Alla har gått "man ur huse" för att kunna vara med och höra vad som finns att göra i den rådande situationen och även om stämningen till en början ofta har varit lite tryckt så har de flesta träffar avslutats lite mer avslappnat när insikten att det är lika för alla och att det finns olika sätt att tackla situationen.

Det är ju i svåra situationer, som den vi upplever nu, som de flesta känner ett behov av att träffas och prata. Så de träffar som anordnas är oerhört viktiga.

Under det samverkansmöte på Länsstyrelsen i Kalmar den 25 juli berömde alla branschens aktörer det fina arbete med att anordna träffar som LRF gjorde och önskade att de blev inbjudna till att medverka.

Kontaktuppgifter till dem har därför skickats ut till regionens kommungrupper och lokalavdelningar från regionkontoret.

På den träffen som hölls i går i Galtsjön, Ronneby så fanns följande aktörer på plats:

  • Länsstyrelsen i Blekinge
  • Lantmännen
  • KLS Ugglarps
  • Företrädare för kommunen
  • Växa
  • Hushållningssällskapet
  • Södra
  • LRF Sydost

Slakterierna säger generellt att det skulle vara en långsiktig katastrof om det blev utslaktning av stora mängder djur nu eftersom det tar så lång tid att få upp ett bestånd av moderdjur. Det skulle innebära att det blir brist på svenskt kött redan under 2019 och då kommer vi att få se en ökad import igen. I Sverige står den privata konsumtionen av nötkött till 80% av svenskt och skulle vi kunna producera mer så skulle dom kunna sälja. 

Samma konsekvenser skulle upplevas om vi slaktade ut och stoppade i frysar för senare försäljning. Dessutom är svensken inte van vid att äta fryst kött och priserna skulle falla. Potentialen finns framförallt i restaurangnäringen och till viss del i offentliga kök.

Foder- och rådgivningsföretagen är inriktade på att hantera foderkrisen. Det viktigaste man kan göra just nu är att inventera det grovfoderlager man har och det som man realistiskt sett kan skörda och köpa in. Därefter kontaktar man sin foderrådgivare som sätter i hop en plan med det foder man har på gården kombinerat mer ett fiberberikat ersättningsfoder och gör nya foderstater till dina djur. 

Man kan ersätta ca 2/3 av grovfoderintaget med ersättningsfoder. Men det är viktigt att ställa om nu direkt innan grovfodret tar slut helt.

Flera av foderföretagen har betalningslösningar för att klara likviditeten.

Bankerna var inte representerade på träffen i Galtsjön men har varit med på många andra träffar. De säger att man ska kontakta dem i ett tidigt skede för att se över situationen tillsammans och hitta en möjlig lösning. Sparbanken Eken har utlyst 1 miljon kronor i stängslingsbidrag, vilket man kan ansöka om via deras hemsida.

Länsstyrelserna i de olika länen fungerar lite olika men LRF Sydost arbetar på att få till en lika bra samverkansgrupp i Blekinge som man nu har i Kalmar och Kronoberg. I Kronoberg ska man ha sitt första möte den 9 augusti. I Kalmar har man till exempel släppt på alla restriktioner om att tilläggsfodra på vissa beten och frågor som att förlänga utgödslingsperioden och att få ha ute djuren längre i höst utan vindskydd är en pågående diskussion.

Kommunerna är väl medvetna om situationen och vill gärna vara med och bidra på det sättet som de kan. Många kommuner har erbjudit sin mark för slåtter eller bete som har tagits emot varmt av lantbrukarna. Många kommuner ser även över sina upphandlingar och Ronneby kommun till exempel funderade på att köpa upp ett lager nötkött och frysa in.

Bränderna har även börjat härja i vårt område och många påpekade vikten av att ha med bra brandsläckare när man är ute och jobbar med maskinerna. Det räcker med en liten sten för att det ska slå en gnista. Det är även många som har sina gödseltunnor fyllda med vatten i beredskap om någonting skulle hända. Våra bönder i hela landet har dragit ett stort strå till stacken och är riktiga landsbygdshjältar.

LRF Sydost framhåller vikten av att vi ser varandra i en sådan här situation också. På träffen i Galtsjön betonade Arne Thörn att kontaktuppgifter till våra Bondekompisar och Omsorgsgrupper finns på hemsidan.

All ny information vi får in samlar vi på vår hemsida under LRF Sydosts information om torkan - foder- och vattenbrist.


Vill ni anordna en träff och vill ha stöd kontakta gärna LRF Sydost på 0771-573 573