Här är några exempel på vad LRF gör nationellt:

 • Påverka regeringen i framtagande av ett nationellt stöd som ska betalas ut snabbt.
 • Tät dialog med Jordbruksverket för att undanröja regler som försvårar att få fram foder.
 • Uppmaningar till konsumenter i nationell press om att köpa svensk mat, framförallt kött.
 • Hög medianärvaro för att hålla uppe intresset för torkan och svensk livsmedelsproduktion.
 • Bearbetning av banker för ökad förståelse för lantbrukarnas situation.
 • Fortsatt dialog med handel, slakterier och restaurangbranschen.

Det här gör LRF Sydost regionalt och lokalt

 • Vi ligger på alla länsstyrelser i regionen för att de på bästa sätt ska samverka med oss för att stötta branschen.
 • Exempel: Länsstyrelsen i Kalmar län kommer att sätta ned avdrag för skötselfel till 0 kr om åtgärden gjorts för att få mer foder. Även tillåtet att tillskottsutfodra på betesmarker med särskilda vården. De har betalat ut 30 mkr av de 80 mkr som inte var utbetalat för 2015-2017. Nu är det brukarskiftena som återstår och den delen av systemet måste göras av Jordbruksverket.
 • Vi har en ständig dialog och samverkar med Maskinringen, Arla, Hushållningssällskapet, Gård & Djurhälsan, Swedish Agro, Lantmännen, KLS Ugglarps AB, Scan, bankerna, handlarna och kommunerna för att samordna insatserna och för att anordna möten där vi får prata med varandra om strategier för höst och vinter.
 • Vi samlar och förmedlar information på hemsidan och via Facebook som är till hjälp för och av intresse för lantbrukarna i den svåra situationen.
 • Vi har nära kontakt med våra "Bondekompisar" och "Omsorgsgrupper" dit medlemmar kan ringa om situationen är tuff och man vill prata med kollega.
 • Våra kommungrupper och lokalavdelningar anordnar träffar om torkan, vattenbristen och brandrisken för medlemmarna, ofta med kommunen och andra aktörer inbjudna.
 • Vi skriver insändare och debattartiklar i lokalpressen för att lyfta det viktiga i att köpa svenska produkter och framförallt svenskt kött.
 • Vi medverkar ofta i media för att hålla intresset uppe för torkan och för att skapa en förståelse hos konsumenterna för vad situationen får för konsekvenser.
 • Vi sätter upp lappar i affärer bl.a. ICA Maxi butiker med uppmaning om att köpa svenska produkter, framförallt kött.

Har du förslag på vad vi skulle kunna göra mer? Kontakta oss på regionkontoret!