Var beredd om situationen förvärras! Vi uppmanar alla lantbrukare med djur-besättningar att lägga upp en krisplan. 

Om torkan fortsätter kan vattenbrist drabba dig! 
Förbered dig på de sätt du kan redan nu och tänk över möjliga alternativ. Ladda ner vårchecklista för att göra en krisplan för din vattenförsörjning. På vår sida om vattenbrist kan du hitta mer information och underlag för att göra en handlingsplan!