Hur upplevde du att lantbrukarnas situation har förändrats under sommaren? 

På många håll blev årets första skörd ganska bra och tongångarna var positiva, men sedan gick veckorna utan att regnet kom och värmen höll i sig och då blev stressen påtaglig bland lantbrukarna. En känsla av panik började sprida sig och detta tror jag späddes på ytterligare av sociala medier. Det pratades till och med om utslaktning av hela besättningar. Men sedan drog LRF igång möten med olika aktörer som banker, försäkringsbolag, slakterier, kommuner och foderföretag för att ge en samlad information till lantbrukarna och då fanns det med ens möjlighet att prata lösningar. För oss på Lantmännen var det bra tillfällen att berätta om de alternativ som finns till grovfoder – grovfoderersättare och hur foderstater kan planeras om. Efter det märkte vi att samtalen blev mer lösningsinriktade och de sista veckorna, sedan regnet har börjat falla och det har blivit svalare, märker vi att läget är lugnare. Det är naturligtvis fortfarande tufft och alla är mer eller mindre drabbade, men betet och vallarna börjar ta sig lite och det är hoppingivande.

Rent praktiskt kommer de flesta gårdarna att klara situationen kring fodret genom en kombination av flera faktorer som att lägga om sin grovfoderstrategi, att de har tagit in helsäd av spannmål, köpt in grovfoder och grovfoderersättare. Ekonomiskt blir det mycket dyrare än ett normalår och det får förstås långtgående konsekvenser. 2019 behöver bli ett bra år för att balansera upp dagens ekonomiska situation.

Det är inte alla som har använt sig av grovfoderersättare tidigare, vad innebär dessa alternativ?

Grovfoderersättare är ett pelleterat foder som har funnits i olika varianter ute på marknaden i flera år och är väl beprövade. Det de har gemensamt är att de på ett eller annat sätt kan ersätta grovfodergivan. Fibrerna är väldigt viktiga i grovfodret för att vommen och matsmältningssystemet ska fungera bra. Fibrerna är därför mycket viktiga även i grovfoderersättarna och dem kan vi få från olika källor som till exempel spannmål, raps eller betor när vi sätter samman ersättaren. Ersättarna är så välbalanserade att man kan ge stora givor och det gör också att fodret fyller ut och ger mättnadskänsla till kon. Grovfoderersättarna kan även ersätta den ordinarie kraftfodergivan om dem innehåller tillräckligt med protein och stärkelse. Ersättarna ger fiber, men också näring.

Vanligen kan grovfoderersättaren ersätta två tredjedelar av grovfodergivan hos idisslare. En tredjedel måste dock fortfarande vara grovfoder. Det löser dock de flesta, eftersom förstaskörden generellt var okej, men vi tittar naturligtvis på individuella lösningar för varje gård.

Men det här måste bli dyrt, är det inte billigare att importera foder?

Det blir absolut ekonomiskt kännbart att köpa in grovfoderersättare, men det är ändå generellt billigare än att köpa importerat grovfoder för där är marknaden inte till vår fördel just nu. Där har du frakt som tillkommer, det är svårare att bedöma kvaliteten och du utgår också från en ganska svag valuta.

Hade inte Lantmännen kunnat importera och sälja foder direkt istället för att ta fram en ersättare?

Lantmännen tittade på möjligheterna och bedömde riskerna kring import av foder och sedan tog vi beslutet att inte göra det. Främst grundar vi det beslutet på tre delar. För det första har vi kunder i hela Sverige och vi har helt enkelt inte möjlighet att importera de kvantiteter det handlar om. För det andra måste vi också kunna garantera att det vi säljer innehåller det vi säger att det innehåller näringsmässigt och det är svårt att göra när det handlar om grovfoder, om det till exempel transporteras öppet och utsätts för regn kan kvaliteten förändras längs vägen. För det tredje måste vi också kunna hålla undan smittor och invasiva ogräs som annars kan följa med grovfodret och det kan vi inte garantera i grovfoder.

I dagsläget importerar vi endast de torkade råvaror vi behöver för att göra våra ersättare. I dessa situationer testas råvarorna redan på båten och kan vid behov till exempel syras för att förhindra att smittor blir ett problem. Råvarorna tas sedan in i fabriken och det färdiga fodret värmebehandlas, vilket ger en extra garanti. Då vet vi att slutprodukten som går ut till kund är fri från smittor och innehåller precis den näring vi säger att den innehåller. Det är det säkraste alternativet både näringsmässigt och hygieniskt. Det blir absolut ekonomiskt kännbart att köpa in grovfoderersättare, men det är ändå generellt billigare än att köpa importerat grovfoder, där både den hygieniska och näringsmässiga kvalitén är svårare att bedöma.

Finns det något annat av vikt som du vill lyfta utifrån lantbrukarnas situation?

Lantmännen ägs och drivs av våra svenska lantbrukare och utifrån rådande situation har vi tagit beslut om ett åtgärdspaket på nästan en kvarts miljard, bland annat som extra återbäring till kunderna. Djurbönder som drabbas hårt av torkan kommer att ha stor hjälp av det här åtgärdspaketet, eftersom de generellt köper mycket insatsvaror och foder. Men även spannmålsbönderna gynnas då det blir lättnader på spannmålsavtalen.