Therese Stjärnkrans, styrelseledamot i LRF Sydost

Du är inne på ditt tredje år i regionstyrelsen nu, berätta lite om dig själv!

Jag bor med min man Tobias och vår son Olle på en liten gård i Lönashult som ligger i Alvesta kommun, i Kronobergs län. Vi kom hit från Stockholm för ungefär fem år sedan för att vi ville ha ett annat liv. I storstäderna förbrukar vi väldigt mycket resurser utan att bidra med något till ekosystemet och vi ville inte vara en del av det längre. Eftersom vi var intresserade av skog blev det till slut en skogsgård i Småland och här har vi dessutom lite höns, Helsingefår och 70 bisamhällen. Sedan arbetar jag som projektledare med produktutveckling på företaget ÅF till vardags.

Vilka frågor ansvarar du för genom ditt styrelseuppdrag?

Innovation, landsbygdsutveckling, biodling och äganderätt ligger på mitt bord och äganderätt är en fråga som jag verkligen brinner för. Det är jätteviktigt att ha rätten till sin egen mark och att det finns möjlighet att bo och verka på landsbygden.

Vad tror du LRF möter för utmaningar framöver?

Valet är höstens stora händelse. Här behöver vi vara på tårna, både när det gäller slutspurten inför valet där vi måste lyfta våra frågor, men även efteråt när det handlar om att knyta kontakter och bygga nätverk med de delvis nya ledamöter som valts in.

Jag tror att en stor utmaning för oss inom LRF är att många beslut som rör våra frågor numera tas i storstäder av människor som inte har någon anknytning till landsbygden. Om det finns brister i kunskapen och man saknar förståelse för hur saker hänger ihop blir resultatet och konsekvenserna av besluten sällan de man avsett. Här behöver vi hitta ingångar och sätta att föra dialog, så att denna grupp beslutsfattare blir rustade med en verklighetsförankrad kunskap och förstår helheten.