Greppa Näringen erbjuder till exempel följande tjänster inom rådgivning: 

Kontroll av foderstater (mjölkkor, nöt eller lamm)

Hur många djur kommer mitt foder att räcka till? Vad finns det för foder att komplettera med? Hur får jag ihop en vettig foderstat med de fodermedel jag har att tillgå? Vilket foder ska jag prioritera till olika djurgrupper?

Grovfoderodling

Hur ska jag planera för att få ihop så mycket foder som möjligt? Vad kan jag så i höst? Hur ska jag planera för våren?

Kvävestrategi

Det finns mycket kväve kvar i jorden på många ställen eftersom många har gödslat för en högre skörd än de kommer att få. Vi ger råd om hur du kan utnyttja kvävet till kommande grödor så att det inte går till spillo.

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen finns på www.greppa.nu under Våra tjänster > Rådgivning. Du kan också ta konktakt med någon av oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig att boka ett besök.

Kalmar län:
Nina Nilsson                                  nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se                      010-22 38 335

Cecilia Kilbride                              Cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se                     010-22 38 514

Blekinge län:
Åsa Johansson  
asa.johansson@lansstyrelsen.se                      010-22 40 191

Sofia Person     
sofia.k.persson@lansstyrelsen.se                     010-22 40 211

Kronobergs län:
Malin Fernholm
Malin.Fernholm@lansstyrelsen.se                     010 223 73 36
OBS Befintliga medlemmar prioriteras pga. begränsad budget.