Varför åker du runt och träffar kommunernas näringslivsrepresentanter?

—Vi har noterat att våra medlemmar oftast inte är inkluderade i kommunernas näringslivssammanhang. Så jag informerar om vad LRF gör och synliggör våra medlemmar inom de gröna näringarna.

Du var i Olofström, Ronneby och Sölvesborg nyligen— vad diskuterade ni?

—Jag informerade om LRF som organisation och om verksamheterna som finns i respektive kommun. Frågorna som jag ställde var bland annat om kommunerna har något samarbete med våra medlemmar i dagsläget och om man är intresserad av att utveckla samarbete och dialog.

Vilka är de stora frågorna på bordet?

—Från min och LRF:s sida är det att skapa ett intresse för våra medlemmars företag och frågor, samt hur de kan lyftas i kommunernas näringslivsarbete. En fråga som alltid dyker upp är att det inte finns ett samlat register av företagare inom de gröna näringarna vilket är ett bekymmer då kommunerna vill ha en kommunikation med dem. En annan fråga är att kommunerna kommer i god tid när de ska fatta beslut som påverkar entreprenörerna, men eftersom man inte har en upparbetad direktkontakt med näringen så blir det inte heller någon dialog, eller försent.

Hur insatta är de i de gröna näringarnas utmaningar?

— Jag fångade upp att några av näringslivscheferna reflekterar över att LRF:s är deras största företagsgrupp inom kommunen, men att man inte har någon kontakt med dem. Jag sa att här finns mycket att göra!

Ge ett konkret exempel på vad resultatet av träffarna blivit hittills!

Våra medlemmar blev direkt inbjudna att sitta med i näringslivsråd och att delta på näringslivsluncher. Det tycker jag var jättebra!

I ett drömscenario, vad kommer hända efter alla dina träffar?

—Att LRF ordnar en studieresa för kommunala tjänstemän och politiker hos våra medlemmar för att de ska få mer kompetens om det gröna näringslivet, men också att relationerna utvecklas på ett bra sätt.