Maskinringen förmedlar foder och strö som en del av sin normala verksamhet. Hur är tillgången nu?

– Det går att få tag i foder – men det är inte lätt. Framför allt finns det halm.

Är det många som ringer nu?

– Nej, regnet har gjort att det inte ringer så många längre.  Paniken har lagt sig när det grönskar på beten och vallar. Men det är en falsk trygghet om man väntar ännu längre med att ta tag i sin fodersituation.

Ditt bästa tips för kommande år?

– Planera foderstaten med alternativa fodermedel i god tid – innan något foder är slut och gärna tillsammans med din foderrådgivare. Ta även hjälp av växtodlingsrådgivare.

Kontaktinfo till Maskinringen finns på www.mrhoglandet.se