-       Det är ett otroligt svårt läge och det är många som minskar sitt djurantal för att klara vintern, säger Håkan Lundgren, ordförande i LRF Sydost. Det är tyvärr dock inte ett långsiktigt bra sätt att lösa krisen på för framtiden, eftersom man då kommande år får brist på moderdjur, fortsätter Håkan.

Till slut kom regnet

Sent omsider kom det regn, vallarna har repat sig bra och det ser lovande ut. Nu hoppas alla på ytterligare en vallskörd i höst. Men att tro är inte att veta - så det viktigaste är och se över sitt grovfoderlager på en gång för att se hur långt det verkligen räcker och att ta hjälp av en foderrådgivare för att ställa om foderstaterna till djuren redan nu. Det finns alternativa fodermedel till både nöt, får och häst.

Kommer det inte en skörd till så är det en tredjedel av bönderna i Sydost som säger att de bara har mindre än hälften av det foder de behöver inför vintern. Det är bara 4 procent som har grovfoder så att det räcker helt och hållet.

-       Utifrån vädret och att det faktiskt finns både grovfoder och fiberkraftfoder att köpa kommer nog de flesta att klara vintern, men det blir ju kraftigt ökade kostnader för fodret. Vi hoppas att kommuner och konsumenter fortsätter att köpa svenskt kött så att efterfrågan hålls uppe, uppmanar Håkan Lundgren.

Enkäten visade även att mer än hälften av spannmålsskörden har torkat bort i sommar för mer än hälften av bönderna i Sydost.

-       Det här är ett stort problem för gris- och kycklingföretagare då foderkostnaderna kommer att öka markant även för dem, fortsätter Håkan.

Om enkäten
Enkäten gjordes 20 augusti-3 september och 522 bönder svarade i Sydost.

Se hela undersökningen här: https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/09/stor-foderbrist-i-vinter-visar-lrf-rapport/