Även om vi senaste tiden fått regn så kommer sommarens effekter påverka lantbruksföretagens odlingar i åker, skog och betesmarker under både 2019 och 2020. LRF:s uppskattning är att sommarens extremtorka kommer kosta 10 miljarder kronor för jordbruket. I klartext innebär det att många företagare inte kommer att kunna ta ut lön från sina företag under två till tre år. 

Det gräs vi normalt bärgar till vinterfoder har torkat bort, spannmålsskörden blev mindre än hälften av normalskörd. Priserna på foder till grisar, höns och halm har stigit kraftigt. De som odlar lök, potatis, bönor med mera har också bärgat mycket dåliga skördar. Även skogsbruket har drabbats hårt. Många av de plantor som sattes i våras torkade bort och tillväxten i skogen minskar när träden påverkas av värme och torka. I vår region har vi varit förskonade från stora bränder men ändå illa nog för de som drabbats.

Vi är trötta på att förknippas med kris och stöd! Det är något grundläggande fel i villkoren för att bedriva jordbruk när vi inte har tillräcklig konkurrenskraft för att klara av en sommar som denna av egen kraft. Med rätt politiska beslut för de gröna näringarna kan vi leverera 50 000 nya jobb, hälsosam och miljövänlig mat och biobränsle som kan ersätta det fossila. Mycket av det som behöver göras handlar om lagstiftning och arbete i Bryssel, men det finns flera områden som politiker och myndigheter kan ta tag i direkt: 

Svensk mat på våra fat

Säkerställ att den mat som bjuds i skolor, på sjukhus och äldreboenden är producerad på ett sätt som är lagligt i Sverige. Bra initiativ från regeringen härom veckan!

Krisberedskap

Samordnad och stärkt krisberedskap. Utifrån sommaren händelser ser vi att beredskap och förmåga måste stärkas. Självklart ska vi hjälpa räddningstjänsten med våra vattentunnor vid mark- och skogsbränder men hur det ska gå till måste vara överenskommet i förväg. 

Myndighetsutövning

Samarbetet med myndigheterna har fungerat mycket väl i sommar och vi har tillsammans jobbat för att mildra effekterna av vädret. Vi önskar att kommuner och länsstyrelser fortsätter på den inslagna vägen. Istället för att leta fel bör myndigheterna jobba för att underlätta för entreprenörer inom jordbruket. I detta sammanhang vill vi återigen påtala att det är oacceptabelt att Jordbruksverket och Länsstyrelsen inte klarar att betala ut EU:s jordbrukarstöd i tid. Det är många företag som väntar på utbetalningar för 2015–2017.

Så vänd krisen till något bra! Låt den bli startpunkten för politiska reformer som stärker konkurrenskraften i det svenska jordbruket. Då kan de gröna näringarna bidra till trygghet, klimatomställning och till att hela Sverige utvecklas.  

Tack för ordet!
LRF Sydost regionstyrelse

 Håkan Lundgren, Gamleby, mjölkproducent

Mikaela Johnsson, Hamneda, grisföretagare
Fredrik Persson, Karlskrona, äggproducent och växtodling
Per Göran Sigfridsson, grisföretagare
Magnus Alvelid, Långlöt, lök- och växtodling
Christian Horn, Åryd, nöttköttsproducent
Camilla Hilmersson, Qvisingsö, mjölkproducent
Therese Stjärnkrans, LRF Ungdomen

 För mer pressinformation, kontakta:

Håkan Lundgren, ordförande, 070-657 25 22