Informationen nedan är en sammanfattning, för mer detaljer, gå in på Jordbruksverkets hemsida.

Vem kan söka stöd?

Stödet riktar sig till dig som är aktiv inom får-, nötkött- och/eller mjölkproduktion.

Vilka villkor finns för stödet?

Det finns en begränsning för hur mycket stöd man får ta emot, vilket är ca 150 000 kr under en treårsperiod. Du måste uppfylla kravet på minst 10 djurenheter av nötkreatur och/eller får för att få stödet.

Hur mycket kan du få i stöd?

För varje djurenhet beräknar Jordbruksverket att stödet blir ca 420 kronor i krisstöd. Observera att detta kan ändras beroende på hur många som söker stödet. Som mest kan du få ca 150 000 kronor i stöd.

Hur söker du stödet?

Du söker stödet via en digital ansökan som kommer att läggas upp på Jordbruksverkets hemsida.

När öppnar och stänger ansökan?

Ansökan är planerad att öppna vecka 42 och stänger den 5 november 2018.

När betalas stödet ut?

Stödet kommer att betalas ut i december 2018.

Detaljerad information hittar du på Jordbruksverkets hemsida, klicka här>