I ett brev till lantbrukarna i Växjö kommun från Hälso- och miljöskyddskontoret informeras dom om att höstens miljötillsynsbesök har skjutits upp på grund av situationen med torkan.

- ”Med tanke på torkans konsekvenser vill vi ge er lite utrymme och tid att fokusera på andra saker än tillsyn”, skriver Fiona Vader-Kok, Miljö- och hälsoskyddsinspektör i sitt brev.

- Det här är ju ett mycket klokt och bra beslut av hälso- och miljökontoret, menar Stefan Runesson, ordförande i LRFs kommungrupp i Växjö, och ett resultat av det goda samarbete vi har med kommunen.

Studiebesök och miljökontroll

Kommungruppen anordnade en träff i våras för alla politiker i miljönämnden samt tjänstemän på kontoret. Träffen hölls på Stefan Runessons mjölkgård i Gemla och hela syftet var att visa hur en miljökontroll går till rent praktiskt, vilka punkter som man går igenom och vilken dokumentation som ska presenteras vid kontrollen.

Under kontrollen var det många av politikerna som upplevde att det var en väldigt tidskrävande process och det uttrycktes önskemål om att förenkla handhavandet.

- Men rutinerna och processerna är styrda av lagar och regler, så det är ju där vi måste börja, säger Stefan.

Sommartorkan

Sen kom sommartorkan och kommungruppen anordnade ytterligare ett möte – ett krismöte. Den här gången för sina medlemmar, men de hade även bjudit in externa aktörer som slakterier, foderföretag, Länsstyrelsen m.fl. för att se vad var och en kunde göra för att bidra till att göra situationen så bra som möjligt. På plats fanns även Växjö kommun och under mötet uppkom frågan om inte man inte kunde ta bort avgifterna för kontrollen - och resultatet ser vi i brevet som kom.

- Det som är extra bra i Växjö kommun och som vi gärna vill uppmuntra andra kommuner till är att ha timarvoden på faktiskt utförda kontroller istället för fasta årliga avgifter som tas ut även om inte har haft någon kontroll, säger Ann-Cathrine Carlsson, verksamhetsutvecklare på LRF Sydost.