Kostnadsfritt

Tjänsten är kostnadsfri och riktar sig både till markägare som söker djur till sina marker och till djurägare som söker betesmark till sina djur.

På hemsidan Betesförmedlingen fungerar så att du fyller i en anmälan på hemsidan. Sedan publiceras dina kontaktuppgifter och intresserade kan kontakta dig.

Myndigheten förmedlar kontakten men ansvarar inte för markens eller betesdjurens skick.

Klicka här för att komma till den digitala betesförmedlingen.

 

För mer information och frågor kontakta:

Maria Sjöberg maria.t.sjoberg@lansstyrelsen.se