Du har suttit i regionstyrelsen i 5 år som ledamot och tidigare ungdomsrepresentant samt även 3 år i LRF riks ungdomsstyrelse, berätta lite om dig själv!


—Jag är 31 år och bor på Hemset Gård i Åryd lite utanför Växjö tillsammans med min dotter på fyra år. När jag köpte gården fanns det ingen verksamhet, utan jag har byggt upp den från start och utvecklar den givetvis fortfarande. Jag driver traditionell växtodling med vall och spannmål och så har jag en mindre besättning med amkor.

Vilka frågor ansvarar du för genom ditt styrelseuppdrag? 


—Jag ansvarar för områdena ”Medlem och organisation” och ”Påverkan” och därmed organisationens utveckling och framtid. Frågor som: Hur vi kan säkerställa att den enskilde medlemmens röst blir hörd inom organisationen? Och hur ska vi se till att LRF fortsätter att vara en stark och drivande kraft när det gäller påverkan gentemot politiker och myndigheter.

Vad tror du LRF möter för utmaningar framöver?

 —Jag tror att vi kommer att möta ett tuffare debattklimat tillsammans med de som inte delar våra åsikter om de gröna näringarna. Vi kommer att behöva arbeta mycket med att ta fram fakta så vi förblir trovärdiga. Vi måste också hitta nya sätt och vägar för våra medlemmar att engagera sig. Engagemanget ser inte ut på samma sätt idag,  det är mer digitalt! Vi ”gillar” och ”delar” men är inte lika benägna att ta en post i en styrelse. Hur kan vi ta till vara på det?