Är det så att du har skador på grödor så är det viktigt att du kontaktar din länsstyrelse. De kan både hjälpa dig att utforma förebyggande åtgärder såväl som att dokumentera de skador du fått så att du kan söka ersättning.

Kontaktuppgifter till viltskadehandläggarna:

Länsstyrelsen i Kalmar:
Fredrik Ustrup
fredrik.ustrup@lansstyrelsen.se
010-223 84 48

Länsstyrelsen i Blekinge:
Jonas Kromnow
jonas.kromnow@lansstyrelsen.se 
010-22 40 121

Har du fått skador på grödor? Så här gör du

Om du råkar ut för viltskador på gröda orsakade av gäss rekommenderar vi att du gör så här:

1. Genomför akuta förebyggande åtgärder

 • Var noga med att dokumentera själv (fotografera och anteckna datum) vilka skador du fått och vilka åtgärder du vidtagit.
 • Kontakta Länsstyrelsen för att utreda olika möjligheter i det förebyggande arbetet. Se kontaktuppgifter ovan.
 • Du bör sätta ut någon form av skrämselutrustning så snart som möjligt efter ett första "angrepp". En flock gäss kan orsaka stor skada på bara några dagar. Här hittar du information om olika åtgärder.
 • Som lantbrukare kan du ansöka om bidrag för förebyggande av viltskada som till exempel inköp av skrämmor med upp till 80 procent av kostnaden. Här hittar du blanketten för ansökan om bidrag.
 • Skyddsjakt på eget initiativ
  För att förebygga skador av vilt får jakträttsinnehavare bedriva jakt under de tider och övriga villkor som anges i bilaga 4 till jaktförordningen. 

  Utökad skyddsjakt på vitkindad gåsLänsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås i Mörbylånga och Borgholms kommuner. Tillståndet medger fastighetsägare, jakträttshavare eller den dessa väljer i sitt ställe, tillstånd att skjuta vitkindad gås som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda under tiden 16 november - 20 maj årligen till och med 2020. Högst 500 gäss får skjutas årligen med stöd av tillståndet.

  Här kan du ta del av tillståndet i sin helhet med gällande villkor.

  Observera att det är 
  obligatoriskt att rapportera den utökade skyddsjakten till Länsstyrelsen i Kalmar för att de ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.Du hittar länken till rapporteringen här.

2. Kontakta en besiktningsman och anmäl skadan

Det är viktigt att du är uppmärksam och snabbt kontaktar länsstyrelsens besiktningsman vid skadad gröda. En besiktning utförd av länsstyrelsens besiktningsman är alltid kostnadsfri. Så här går en besiktning till.

Besiktningsmän

I Kalmar:
Robert Briland 
0480-44 01 03, 0480-44 03 41070-631 88 80 

I Blekinge:
Information kommer

3. Sök ersättning

Den som har fått skador på gröda orsakade av fredat vilt kan ansöka om ersättning från Viltskadefonden hos länsstyrelsen. Här kan du läsa mer om ersättning för skador på gröda.

Länk till blanketter för ansökan om ersättning

Läs mer:

Här kan du läsa mer om Viltskadecentret på SLU 

Här kommer du direkt till Länsstyrelsens sidor om viltskador.

Fakta om gäss och svanar

För mer information:

Helene Lantz 0470-70 36 55