För att kunna utnyttja vallarealen till max för grovfoder eller bete finns behov att kunna sprida stallgödsel  senare än 31 oktober.  LRF har jobbat för att få Jordbruksverket att ändra föreskriften men det har inte lyckats. Det alternativ som finns nu är att varje enskilt företag söker  dispens hos kommunen där marken är belägen. LRF Sydost har i den sk jordbruksgruppen i Kalmar län arbetat för att få till ett enkelt  förfarande. Vi har inte nått fram helt och hållet i alla kommuner men flera använder den förenklade blankett som gruppen enandes om. Hur du söker dispens i din kommun ser du nedan.

Du måste söka innan 31 oktober så vänta inte om du har behov av att sprida senare. 

Du får inte sprida på snötäckt mark

OBS! Du får inte sprida på snötäckt eller frusen mark oavsett datum och oavsett dispens eller inte. Blir det snö/kallt måste du söka dispens från den paragrafen. (§ 24 i Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

LRF Sydost har beskrivit för kommunerna att det är angeläget med snabb handläggning av dispensansökningar. Kommunerna kommer att ta ut en avgift för handläggning av dispensärendena.

Här finns länkar till dispensansökningsblanketterna i de olika kommunerna:

 

Kalmar län

Västervik

Blankett finns på kommunens webbplats

Vimmerby

Blankett finns på kommunens webbplats

Oskarshamn

Blankett finns på kommunens webbplats

Hultsfred
Blankett finns på kommunens webbplats.

Borgholm
Blankett finns på kommunens webbplats.

Högsby
Blankett finns på kommunens webbplats.

Mönsterås

Ring handläggare Emma Aminder på 0499-171 53 för vidare information.

Nybro

Blankett finns på kommunens hemsida 

Kalmar

Blankett finns på kommunens webbplats.

Emmaboda

Information finns på kommunens webbplats.

Mörbylånga

Blankett finns på kommunens webbplats.

Torsås

Ring handläggare Pernilla Landin på 0486-331 87 för vidare information.

 

Blekinge län

Karlshamn

Blankett finns på miljöförbundets webbplats.

Karlskrona

Ring kommunen 0455-30 30 00 och fråga efter en handläggare på lantbruk och gödseldispens.

Olofström

Blankett finns på miljöförbundets webbplats.

Ronneby

Kontakta handläggare Lars Granbacka på Ronneby kommun på 0457-61 80 00

Sölvesborg

Blankett finns på miljöförbundets webbplats.

Har du frågor kontakta oss gärna! Här hittar du våra kontaktuppgifter.