Vad handlade den här dagen om?

- Det var en dag som föreningen Refarm arrangerade, som handlade om att få mer landbaserad fiskodling i olika former. Framförallt om fiskodling där man kan återanvända vattnet till gödning, så kallad akvaponik.

Vilken fisk är lämpad för fiskodling?

- Det finns till exempel två arter som växer tio gånger fortare än t ex Abborre. Dessa arter har bättre foderomvandling och blir ett ekonomiskt bra alternativ.

Är de goda som matfisk?

- Ja, jag har smakat dem och det är gott! De kan både kokas, stekas, gravas och rökas.

Hur ser du på dessa nya idéer med t ex vattenbruk och fiskodling?

- Tanken är god! Det finns t ex många tomma ladugårdar på landsbygden som skulle kunna användas. Ju mer självförsörjande vi kan bli desto bättre. Vi får kontroll över produktionskedjan, det blir fler arbetstillfällen, kortare transportvägar osv.

Vad behövs för att vi ska öka vår självförsörjning av livsmedel?

- Det behövs kunskap, lönsamhet och konkurrenskraft! Man kan inte styra över väder, men man kan styra över sina ambitioner.

Varför behövs det en livsmedelsstrategi?

- Det är bra att mötas kring regler i ett större perspektiv. Hur blir det i slutänden för företagaren när alla regler kokas ihop?

Hur jobbar LRF vidare med dessa frågor?

- Vi tittar på hela kedjan ”från jord till bord” och vad vi behöver göra inom de områden där vi inte är självförsörjande idag. Inom Livsmedelsstrategin jobbar vi med fem fokusområden, och en rad aktiviteter. Det kan handla om kompetensutveckling och information till konsumenterna, men vi försöker även höja attraktiviteten för att jobba med landbruk.