Svensk marknadsandel är ett mått som Jordbruksverket använder för att visa hur stor del av den totala förbrukningen som produceras i Sverige. Beräkningar har gjorts för kött, spannmål, mejeri, potatis, socker, frukt, grönsaker och ägg och visar utvecklingen 1995–2017.

Rapporten visar att svensk marknadsandel för kött har ökat de senaste åren och är svagt uppåtgående för nöt-, gris- och fågel. Det kan ha sin förklaring i att fler köttslag ökat den senaste perioden. Trots att svenskarna konsumerar mindre kött, premieras svenskt kött. Siffrorna visar att de svenska köttproducenternas konkurrenskraft gentemot omvärlden är god.

—Det långvariga jobbet som LRF gör för att kommunicera svenska mervärden i livsmedel och märkningen ”från Sverige” börjar bli känt hos konsumenter och gör skillnad, säger LRF Sydosts styrelsemedlem Per-Göran Sigfridsson.

Svenskt spannmål och svensk lök visar också svagt uppåtgående marknadsandelar. Spannmål har fram till 2017 legat över 100 procent. Mejerivaror som helhet har minskat, undantaget är mjölk som legat stabilt hela perioden på 100 procent. Den nedåtgående trenden för ägg vände 2007. Potatis har haft en nedåtgående trend, men ligger ändå på drygt åttio procent.  Av rapporten framgår det även att vi dag konsumerar mer potatisprodukter än bordspotatis. När det gäller frukt och grönsaker kan man se en stor variation över året. På hela året så har svenska produkter en stor del av marknaden för frilandsgrönsaker samt jordgubbar.

Läs rapporten i sin helhet på jordbruksverkets hemsida