Många företag har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt kompetens, inte minst inom det gröna näringslivet. Söktrycket till naturbruksgymnasierna varierar, och lantbruk är ofta inte den inriktning som lockar flest. Undersökningar visar också att Gröna näringar är okänt för många ungdomar.

För att visa vilka yrken som finns och vilka kompetenser som behövs, ordnas nu "Arbetsmarknadsdagar Gröna näringar" på fyra olika platser. Dessa dagar ger möjlighet att lyssna på fördrag om olika branscher och ställa frågor om framtidens behov, kompetenskrav med mera. 

Den första arbetsmarknadsdagen genomfördes i Växjö den 26 september därefter hölls även en i Ronneby som var mycket välbesökt. Nästkommande datum blir den 26 november i Gamleby och 29 november i Kalmar.  

Dagarna är ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet, LRF Sydost, Arbetsförmedlingen, länsstyrelser och regioner. Projektledare är Patrik Lönell, Hushållningssällskapet.

Kommande arbetsmarknadsdagar för Gröna näringar

Plats: Gamlebygymnasiet 26 november, Calmar stadshotell 29 november
Anmälan: På hushållningssällskapets hemsida!

Anmälan Gamleby, klicka här!

Anmälan Kalmar, klicka här!