Projektet ”Häst i Sydost” som pågår fram till och med 2020, ska skapa bättre förståelse och förutsättningar för hästnäringen i vårt område. Sydostregionen är nämligen ett av de mest hästtäta områdena i Sverige där vi i alla våra tre medlemslän ligger över riksgenomsnittet vad gäller antal hästar per tusen invånare.

En problematik som ofta diskuteras inom hästnäringen är nybyggen och nyöppnade leder som stänger möjligheten för hästverksamhet. Inom hobbyverksamhet finns dessutom en annan problematik— att skapa förståelse mellan hästägare och markägare. Därför är samverkan och dialog ett av projektets fokusområden. Kompetensutveckling för företagarna, inom framför allt affärsmässighet och prissättning är ett annat fokusområde. Detta eftersom många hästföretagare upplever att det är svårt att paketera sina erbjudanden och driva sina företag med tillräcklig lönsamhet. Det sista fokusområdet är besöksnäringen och att skapa en attraktiv region för besökare såväl som för fast boende, här genom att nyttja den potential som finns i hästnäringen och det område vi befinner oss i ännu bättre och mer.

Under projektets första år har det tagits många steg in i dessa fokusområden, och även för att gå i hamn med de långsiktiga målen—framtidstro, lönsamhet och nya affärsmöjligheter. Några exempel:

  • Nätverk för aktiva hästföretagare har startats
  • Workshops med olika fokus har genomförts och kommer att genomföras
  • Kompetensutvecklingsdagar i affärsmässigt företagande, paketering och prissättning har genomförts och kommer att genomföras
  • Politikerdebatt
  • Ny arbetsgrupp med hästnäringen som målgrupp har skapats i LRF:s ena lokalavdelning i Karlshamns kommun
  • Dialogmöten angående torkan 2018
  • Projektet har spridit arbetet i olika forum och deltagit i utvecklingsarbete på nationell nivå som gynnar företagarna inom hästnäringen även i Sydostområdet
  • Genomfört olika aktiviteter, t ex studieresa till Olofström, Sölvesborg, Sjöbo och Grevlunda gård. Detta för att visa goda exempel på hur andra kommuner och företagare har arbetat för en positiv utveckling av branschen eller sina egna verksamheter.

På riksnivå arbetar LRF Häst aktivt för att följa visionen ”Att skapa en mångfald av livskraftiga hästföretag som växer på en sund marknad i hela Sverige”. Fokus ligger därför på företagsutvecklande insatser, påverkansarbete för regelförenklingar för hästföretagarna och dessutom opinionsbildning.

Inom företagsutveckling erbjuder man olika utvecklingspaket där hästföretagarna själva kan styra när och hur de använder dem. Det finns tex. en digital plattform som man har tagit fram via Hästföretagarcentrum som gör att hästföretagarna själva kan bestämma över sin egen kompetensutveckling inom affärsmässigt företagande. Man gör kvalitetssäkringssystem, hästföretagardagar och företagspaket tillgängliga för alla genom att sprida platserna de arrangeras på över hela landet och att det mesta även finns tillgängligt i digital form. LRF Hästs påverkansarbete visar sig bland annat genom man har utbildat över trehundra skattehandläggare inom hästspecifika frågeställningar och man har tagit tag i konsumenttjänstlagen, vilken är en stor utmaning. Den innebär i princip att en köpare har rätt att lämna tillbaka en vara till säljaren inom tre år, vilket är svårt att tillämpa för biologiska varelser och detta arbetar LRF Häst aktivt med att förändra till fördel för våra hästföretagare. Detta och mycket mer ingår i LRF Hästs påverkansarbete. Inom opinionsbildning jobbar man på att positionera LRF Häst och att sprida kunskap om hästnäringen till exempel genom den Nationella Hästföretagarstrategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram samt att stå bakom och vara pådrivande i arbetet att ta fram rikstäckande branschstatistik.

Vill du veta mer om projektet ”Häst i sydost” eller LRF Häst?

Maria Hjelm Nilsson

Projektledare Häst i Sydost
0708-709 854Facebook: @hastisydost