Sommarens torka

Sommarens torka och konsekvenserna av den har inte undgått någon. När regnet uteblev både i juli och augusti var det inte lätt att se positivt på framtiden. Men det är just då som vi tillsammans i LRF är som bäst. Det har anordnats flera ”torkaträffar” i hela vårt område, ungefär 1 200 medlemmar har varit där. Kommungrupperna har tagit initiativet till träffarna och representanter från branschens alla hörn har medverkat. Vi kommer samman och pratar och stöttar varandra när det behövs som bäst – samtidigt som vi har fått värdefull information från olika aktörer och tips om hur vi kan hantera situationen på bästa sätt.

Vi samlade all information om torkan på vår hemsida https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/torka-och-vattenbrist/ och delade via e-post, sms och sociala medier. Vi har också tryckt på för att skapa samverkansgrupperna för vatten- och foderbrist tillsammans med länsstyrelserna i alla länen, vilket har givit ett bra resultat och där kommuner, företag och organisationer varit delaktiga.

Valet 2018 och EU valet 2019

Än har vi inte fått en regering utan de letar fortfarande efter en konstellation som ska fungera. Men fram till valet den 6 september var vi extremt aktiva inom LRF Sydost och våra kommungrupper med att träffa våra lokala- och regionala politiker. Nästan alla kommungrupper har anordnat minst en politikerträff och vi har även anordnar regionala träffar med riksdagspolitiker och en välbesökt politikerdebatt i Mörbylångadalen. Här kan du läsa mer om vårt påverkansarbete https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/sydost/aktuellt-arbete/paverkansarbete-i-sydost/

Den 25 maj 2019 är det EU val och redan nu har vi påbörjat påverkansarbetet med att komma i kontakt med och samarbeta med de politiker som är intresserade av våra frågor i Bryssel från vårt område. Det är av största vikt att vi får så många som möjligt att gå och rösta då det bland annat gäller EU:s jordbrukspolitik (CAP) och dess utformning som det handlar om.

Livsmedel

Redig Mat

Samarbetet med ICA Maxi i Sydost, ”Redig Mat från trakten”, som syftar till att synliggöra mat från regionen, har varit väldigt lyckad. Bland annat så har kunskapsnivån hos handlare och butikspersonal om svensk produktion ökat. ICA Maxi har lyft fram regionalt producerad mat än mer.  Numera så är cirka 30 – 50 procent av köttet i Maxis diskar Smålandskött från att ha legat på en nivå av 3 – 4 procent innan samarbetet började.

Livsmedelsförsörjning vid kris

Ordförande Håkan Lundgren har föreläst i Växjö på länsstyrelsens kunskapsdag om Livsmedelsförsörjning vid kris. Dagens övergripande syfte var att skapa en medvetenhet kring livsmedelsförsörjning, förståelse för sårbarheter, konsekvenser och olika aktörers roller. Håkan talade bland annat om torkakrisen och vad som behövs in på en gård för att produktionen ska fungera vid en kris.

Smålandsdagen på Kalmar Slott

Vi har tillsammans med ett antal livsmedelsproducenter serverat lunch vid arrangemanget Smålandsdagen på Kalmar slott, där nästan 200 ätande från besöksnäringen i Småland, provade allt ifrån sötpotatissoppa till rulltårta på gula ärter.

Ostfestival

Under Ostfestivalen i Mörbylånga under Ölands skördefest under med drygt 15 000 besökare arrangerade vi ostprovning av svenska ostar, mjölkprovning, ystning mm. I vår informationsmonter kunde besökarna få information om hur LRF jobbat under torkakrisen, och andra viktiga frågor för gröna näringar.

Livsmedelsstrategier

Kalmar och Kronobergs livsmedelsstrategier planerar en rad aktiviteter framöver. Vi har lyssnat in vad det finns för behov av aktiviteter, bland annat från Kronobergs nötköttsproducenter. Eftersom det är många aktörer inblandade för att ro i land med de långsiktiga målen, så pågår även planering med tex Länsstyrelsen och Destination Småland. I Blekinge tas nu nya ta när länsstyrelsen anställt en koordinator.

Äganderättsfrågor 

Under hösten har vi haft fokus på vattenskyddsområden och vattendomar. I olika delar av regionen har vi arrangerat samrådsmöten, t ex i Borgholm och Karlsnäs.
Ett av målen med att vi skriver yttranden är att det ska bildas referensgrupper, som ska förhandla fram vilka föreskrifter som ska gälla för i vattenskyddsområdet. Vilket nu blivit verklighet i Karlsnäs.

Vårens arbete med strandskyddet i Blekinge resulterade i att länsstyrelserna har anställt fler personer som ska jobba med yttranden. Länsstyrelsen i Blekinge kommer se över strandskyddet i hela länet, men mer grundligt i Ronneby och Karlshamn. Ett annat resultat av LRF Sydosts arbete i äganderättsfrågorna är att en ny grupp har skapats på länsstyrelsen i Blekinge, som ska fokusera på att ta bort strandskyddet vid alla de små vattendrag i länet.

Gröna jobb/näringar

Framtidskoll

Genom ”Framtidskoll” har vi pratat Gröna Jobb med niondeklassare på Falkenbergsskolan i Kalmar, i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen.

Bonden i skolan

Tingsryds kommungrupp har under en kompetensdag fått insikt i materialet ”Bonden i skolan”.

Arbetsmarknadsdagar

I både Växjö och Ronneby har LRF ihop med Hushållningssällskapet med flera arrangerat arbetsmarknadsdagar för de gröna näringarna. I november är LRF på plats, för att prata gröna jobb i både Kalmar och Gamleby.

Hästnäringen

I projekt ”Häst i Sydost” ordnades en studieresa till Olofström och Sölvesborg där projektet lyft frågan om hur man kan göra  för att skapa säkra och trevliga rid möjligheter i områden som är hästtäta men på väg att tas i anspråk av annan verksamhet. Deltagarna fick också ta del av Olofströms kommuns arbete att etablera tomter för att bygga hästgårdar i lämpliga områden. Dagen gav många nya tankar och idéer som förhoppningsvis kan implementeras in i andra organisationer och verksamheter.

Får- och lammnäringen

Vi har haft ytterligare utvecklingsmöten med en grupp företagare inom får- och lammnäringen tillsammans med Länsstyrelsen m.fl. Exceptionell råvara, den första för får och lamm, ordnades i Kalmar.

Möten med näringslivsrepresentanter

Vi har genomfört träffar med kommunernas näringslivschefer i Blekinge län för att berätta mer om vad LRF gör och synliggöra de gröna näringarna. Detta för att våra medlemmar ska bli inkluderade i kommunernas näringslivssammanhang.


Skog & Vilt

I projektet ”Viltstammar i balans 2.0” har vi genomfört flera utbildningskvällar för att höja kunskapen om viltförvaltning, det vill säga hur vi förvaltar viltstammarna i förhållande till andra intressen, till exempel samhälle, skogsbruk, lantbruk och jakt. I tidningen Land Lantbruk har vi också uppmärksammat vilt- och skogsfrågor.

Vi har också medverkat på Skogsstyrelsens uppföljningsmöte kring temat ”skogen, fodret, viltet.” Vi lyfte bland annat vad det finns för projekt och utbildningar inom skog och vilt, men också vad LRF Sydost specifikt arbetat med—att sprida kunskap om vikten av att skriva avtal vid jakt.

LRF Ungdomen

LRF Ungdomen har anordnat en viktig politikerdebatt med middag i Mörbylånga, för ungdomspartierna och medlemmarna. Det var en givande kväll med diskussioner och debatt i frågor som t ex hur vi ska få det gröna näringslivet attraktivt att jobba i och hur kan vi göra det enklare för unga att satsa i de gröna näringarna.

Vi har arrangerat studiebesök hos vår egen ”bonde-kändis”, Dennis, från tv-programmet ”Bonde söker fru”. Utöver detta har vi besökt alla fyra naturbruksgymnasier i regionen och visat upp oss eller hittat på aktiviteter med eleverna för att visa att det är kul att engagera sig i LRF Ungdomen. Vi har också varit med på ett panelsamtal under Mat 2018 i Växjö.

Framtidens folkrörelse

Vi är alltid intresserade av dialog med våra medlemmar! Många av er har vi träffat under höstens alla torkamöten. Men nu vill vi ta dialogen med er till nästa nivå. Därför drar vi igång en medlemsdialog där vi vill få in idéer om hur LRF ska jobba i framtiden. Vi kommer arrangera fysiska träffar, men du kan även göra din röst hörd digitalt. 

Medlemsrekrytering

Under november månad lägger vi i ytterligare en växel i vårt arbete med medlemsrekryteringen och satsar på att uppnå vårt mål i Sydost att rekrytera ca 250 medlemmar till innan nyår. Du kan hjälpa till genom att tipsa oss om medlemmar genom att gå in på https://www.lrf.se/mitt-lrf/medlemsvarvning/tipsa-om-en-medlem/ Det är när vi är många tillsammans som vi kan göra skillnad!