Varför anser du att man behöver minska älgstammen?

—För att vi måste se sanningen i vitögat och minska viltskador i skog och på samma gång öka rekrytering av tall och förutsättningar för de viktiga lövträden som är hårt utsatta för bete.

Du har sagt att viltskador är ett större bekymmer än torkan, hur menar du?


—Jag hänvisade till kostnaderna för årets skogsbränder där flera markägare drabbades mycket hårt men menade att de årliga nationella kostnader som skogsägare tillsammans får bära på grund av viltbete är större och dessutom återkommande varje år.

Kan det inte hjälpa att lägga ut mer foder?

—Våra vilda hjortdjur ska ha möjlighet att leva av den vegetation som finns i naturen. Att upprätthålla höga viltstammar med utfodring innebär inte bara tätheter som är än mer onaturliga utan också en mycket hög belastning för de växtarter som dessa djur gillar.

 Hur stora är viltskadorna i pengar?

—Vi vet inte det idag men bedöms ligga över 1 miljard kronor. Vi räknar just nu för fullt på detta tillsammans med SLU och återkommer efter årsskiftet med en siffra.

Det har ju lanserats en app för att beräkna de ekonomiska effekterna av kronhjortsskador, vad kan den få för betydelse tror du?

—Det är ett spännande försök att visa på viltets kostnader för skogsbruket och som kan få fler skogsägare att uppmärksamma betesskador och engagera sig i viltförvaltningen.

En del forskning menar ju att klimatförändringarna i framtiden kommer att reglera viltstammarna, tex minskad överlevnad av älgkalvar och negativ effekt på fortplantningen, hur tänker du kring det?

—Det kan säkert innebära konsekvenser för älgen även om vi människor också är ”bra” på att motverka dessa via vår proffsiga förvaltning. Älgarna kommer inte lägga sig ner och dö bara för att det blir för varmt men man bör förvänta sig en rad hälso- och kvalitetsaspekter om den befinner sig i ett klimat den inte är anpassad för.