Vi vet att ett varmare klimat är ett faktum. Det talas om att Norrland förväntas få Skånes klimat om drygt 50 år, vilket naturligtvis påverkar våra djur. De arter som först påverkas är de som är känsligast för varma somrar och varma vintrar—fjällräv, älg och fiskar som röding.

Älgen blir värmestressad! berättar professor Göran Ericsson.

Både älgens förmåga att fortplanta sig och att föda upp kalvar påverkas av högre temperaturer. Om blomningen kommer igång tidigare förvedas växterna snabbare och ger mindre näring. Då kan älgkorna inte producera tillräckligt med energi för fortplantningen, eller mjölk till sina kalvar.

Kroppsstorlek påverkar också förmågan att hantera värmesituationen. En älg i Norrbotten är nästan dubbelt så stor som en fullvuxen älg i Skåne. De mindre Skåneälgarna klarar värmen bättre, men bara på kort sikt.

Det som händer nu med klimatet är en ny typ av störning. Är det slumpmässigt som vid sommarens extremtorka så överlever arterna, blir det beständigt kommer flera arter att flytta norr ut, säger Göran.

En permanent växling till ett varmare klimat kommer alltså påverka ekosystemet. Den biologiska mångfalden kan öka och därmed konkurrensen. Längre växtsäsonger gynnar fler typer av gräs och djur som lever på dessa kan öka.

—Om vi får varmare klimat kan vi får nya arter i Sverige. Vitsvanshjort kanske vandrar in från Finland, förutsäger Göran.

En vinnare i klimatförändringarna blir dovhjorten som ursprungligen kommer från medelhavet. De lever i första hand på gräs, så en ökad gräsmängd skulle gynna dem. Finns inte tillräckligt med gräs äter den även buskar och kvistar. Betesskador på tall är en problematik som ofta diskuteras inom viltförvaltning, eftersom den påverkar skogsägaren ekonomiskt. Göran anser att framtidens viltförvaltning måste hantera betning från flera olika hjortdjur, inte bara älg.