Bredband är en demokratifråga och en förutsättning för att människor ska kunna bo och driva företag på landsbygden. Därför är det en av LRFs viktigaste frågor.

Markavtal

Relationen till markägarna är bland det viktigaste att tänka på vid ett fiberprojekt. Ett bra avtal är grunden för att reglera vad som ska gälla både före, under och efter bygget.

LRF Konsult har diskuterat avtalsfrågor med flera nätbyggare och har tagit fram gemensamma blanketter för två av de största – IPOnly och Telia.

I dessa hänvisas det till branschstandarden Robust fiber som bland annat anger hur djupt en kabel ska läggas – det är ju en av de viktigaste faktorerna för att få ett bra nät.. LRF tycker att dessa båda mallar på ett bra sätt väger upp markägarens intressen och rekommenderar därför att man använder någon av dem. De kan också användas om nätbyggaren är någon annan än IPOnly och Telia.

Till höger hittar du de båda dokumenten.

Viktigt att notera är också att LRF INTE förhandlar några prisnivåer.

Vill du läsa mer om LRFs arbete med infrastruktur - klicka på länken Bredband till höger.