Det är i alla fall en stor skillnad från i somras till vad vi har sett nu under hösten och vintern. Vildsvinen har ökat aktiviteten markant på åkrarna och överallt syns skador på sönderbökade vallar och beten. Det är mycket frustrerande att se allt bli förstört, särskilt nu efter torkan.

Så vad gör vi inom LRF åt vildsvinen då? Jo, till exempel jobbar vi med att skapa förutsättningar för att minska skadorna, bland annat genom påverkan på olika politiska beslut.

Den 14:e december skickades en framställan till regeringen om att påskynda förslaget från livsmedelsverket angående försäljning av vildsvinskött - att inte ha avsättning för köttet får inte vara ett hinder som minskar intresset att jaga vildsvin.

Den största effekten, för att minska skadorna får man genom att öka jakttrycket, men LRF som organisation jagar inte vildsvin, det är LRF medlemmar som gör det!

Så - jag som ansvarig för viltfrågor i LRF Sydost styrelse vill uppmana alla markägare att använda jul- och nyårshelgen till jakt på vildsvin och om man inte jagar själv så se till att den som man upplåtit marken till för jakt, verkligen jagar. Det är nu det är möjligt att minska vildsvinsstammen. Att skjuta hondjur är effektivaste sätta att minska stammen, men jakten måste också ske på årsgrisar och unga djur.

Ta tillfället i akt och passa på och öka jakttrycket nu under helgerna, vem vet det kanske blir lite spårsnö också. Om vi hjälps åt lokalt med jakt och samverkan, och centralt med att skapa bättre förutsättningar för att bedriva jakten kan vi i alla fall säga att vi gör vad vi kan för att både minska skadorna och vildsvinsstammen.  

Med önskan om en God Jul och Gott nytt År!

Fredrik Persson, styrelseledamot LRF Sydost