Kan du ge några bra exempel på vad samarbetet gett för resultat?

Ett bra exempel är Smålandskött från KLS Ugglarps som i flera butiker gått från att

i stort sett överhuvudtaget inte funnits i sortimentet 2016 till att nu ha en betydande andel i köttdisken. Vi har cirka 125 leverantörer i Redig Mat konceptet som levererar till 11 ICA Maxibutiker. 

Varför tror du att intresset för svenskt och närproducerat ökar?

Man skulle kunna säga att det är en trend! Intresset för mat rent generellt har ökat och konsumenterna är mer intresserade av vad maten kommer ifrån. Butiker och handlare har också fått insikten om att det är viktigt att vi har en svensk livsmedelsproduktion. Vårt samarbete har också bidragit till att butikspersonal fått en större kunskap om råvarorna, hur de produceras och vad svenskt står för. Vilket i sin tur gör att de kan ha en bra dialog med kunderna.

Vilka produkter får märkningen ”Redig mat”?

Huvudråvaran ska så långt det är möjligt komma från landskapen Småland, Öland och Blekinge eller dess närhet.  Resten av huvudråvaran är garanterat svensk. Förädlingen sker i landskapen eller dess närhet. Leverantörerna ska ha som ambition att öka andelen lokal råvara i produkten med i sikte på att 100 % ska komma från området.

Vad ska man leta efter för märkning på produkterna?

I butiken märks hyllor och annat upp med loggan ”Redig mat från trakten”.