Sydost och Jönköping har sedan tidigare ett samarbete kring olika frågor och medarbetare så efter en dialog med båda regionstyrelserna påbörjas nu arbetet med att forma den nya gemensamma personalgruppen. Anna Werbitsch Arnell, idag regionchef för LRF Jönköping, tillträder som regionchef för den nya organisationen.

—    Med så mycket samlad kompetens och erfarenhet kan vi genom samarbete dra ännu mer nytta av varandra. Vi ska jobba mot två styrelser och eftersom många frågor är liknande över regiongränserna kan vi på sikt jobba ännu mer effektivt med det som är viktigt för LRF:s medlemmar, säger Anna Werbitsch Arnell.

För mer information, kontakta:
Håkan Lundgren, Regionordförande Sydost
070-657 25 22
hakaniheda@gmail.com

Anna Werbitsch Arnell, Regionchef Sydost och Jönköping
036-34 62 10, 070-305 07 14
anna.werbitsch-arnell@lrf.se