Valberedningen hade lagt fram följande förslag till årsmötet, vilket klubbades igenom:

Omval

Filip Axelsson, Stora Aby ordförande
Erica Axelsson, Vislanda - vice ordförande
Håkan Petersson - Torhamn
Sofie Karlsson - Johannishus

Nyval

Stina Kristiansson - Moheda
Lovisa Bergkvist - Jämjö
Erik Fredriksson - Ramdala
André Torstensson - Påryd
Louise Pettersson - Blankaholm

Här hittar du kontaktuppgifter till den nya styrelsen

Filip tackade de avgående ledamötena med en present från Stora Abys gårdsbutik och valberedningen för ett gott arbete.

Nu sätter styrelsearbetet i gång och den nya styrelsen har sin verksamhetsplanering tidigt i januari för att komma i gång snabbt.

Den tidigare styrelsens verksamhetsberättelse hittar du på länken till höger. Det är ett gediget arbete de genomfört under 2018 och vi hoppas att de utses till Årets ungdomsregion 2018!