Förslaget är en ombyggnation av vägsträckan mellan Algutsrum och Rälla med ett vajerräcke och därmed ökad hastighet på vägen, vilket kan påverka körningar till och från skiften och gårdar. För att Trafikverket ska kunna göra en så bra lösning som möjligt önskar vi på LRF Sydost att du ger input till hur mycket du som lantbrukare nyttjar väg 136 och hur du kör till dina skiften. Du gör det genom att fylla i den enkät och rita in dina körvägar på kartorna som presenterades på mötet. Detta för att Trafikverket ska kunna förstå problematiken och skapa en så bra lösning som möjligt.

Så här gör du för att påverka beslutet:

  • Fyll i enkäten
  • Rita ut dina körsträckor på kartorna
  • Uppge hur många gånger du kör ut till varje hektar per år och hur breda/ långa ekipage som används

Lämna in till:
Carl-Fredrik Nelson, carl-fredrik.nelson@trafikverket.se
Om du inte har enkäten, kontakta Carl-Fredrik,
via mail eller telefon 010-123 34 92.

Kom ihåg att detta är en fantastisk påverkansmöjlighet, ju fler som fyller i desto bättre effekt på lösningen!

Kontaktperson på LRF Sydost:

Carin Svensson
0733-118 0620470-703 657
carin.svensson@lrf.se