Nu är det dags att organisera årets årsmöten och till din hjälp har vi som vanligt gjort alla dokument lättillgängliga på hemsidan. Klicka här eller på länken till höger!

Viktiga datum

15 februari
Denna dag måste vi ha fått in era motioner och silvernålsnomineringar till kontoret. Antingen via mail eller post. Motionerna och nomineringar ska skickas till Carin Svensson. Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer behandlas som skrivelser!

1 mars
Resterande handlingar valrapport, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan ska vara inlämnat till Carin Svensson. Antingen digitalt eller via post/ mail. 
Handlingarna måste komma in i tid för att lokalavdelningen ska bli berättigad de 500:- som delas ut.

26 mars
Regionstämma. Regionstämman 2019 kommer att hållas i Tingsryd. AMBs lokaler.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carin Svensson carin.svensson@lrf.se