Under måndagen anordnade Ljungby kommungrupp en politikerträff med Centerns Kristina Yngwe. Hon är ett känt namn både i Sydost där hon varit på besök många gånger tidigare och inom LRF som ordförande i LRF Ungdomens riksstyrelse. I dag är hon ordinarie riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

Besök i verkligheten

Kommungruppen tog med Kristina på en rundtur i Ljungby kommun under eftermiddagen då hon fick se bygden och höra berättelser om dess förutsättningar och de företag som är verksamma.

Niklas Carlsson och Stefan Andersson båda mjölkföretagare i området berättade om sina verksamheter och därefter gjordes också ett gårdsbesök hos Markus Johansson, nötköttsproducent och hästföretagare.

Goda diskussioner

Under dagen diskuterade vi CAP, miljökonsekvensbeskrivningsprocesser, god myndighetsutövning, minerallagstiftning, äganderätt och vilt. Kristina var mycket intresserad och väl insatt i möjligheterna och problematiken.

(Vill du veta mer om vad LRF tycker i de olika frågorna så klicka på länkarna och kika under "Relaterat")

På kvällen hade Ljungby kommungrupp bjudit in till ett allmänt möte där Kristina Yngwe berättade om sitt uppdrag som ordförande i miljö- och jordbruksutskottet samt de möjligheter och svårigheter som hon såg för svenskt lantbruk.

Finns det någon framtid för Sveriges bönder?
Ja det finns det, om politiken tar chansen och inte låter livsmedelsstrategin bli tomma ord, säger Kristina. I Sverige sitter vi verkligen på en guldgruva när det gäller att kunna förse framtidens hållbara samhälle med livsmedel, energi, grön kemi etc. Det gäller bara att vi politiker tar vårt ansvar och pekar ut vägen!

Hon slog även ett slag för det goda klimatarbete som Sveriges bönder gör och vikten av att påverka de regleringsbrev som våra länsstyrelser har att följa. Hon såg också ett behov av snabbare processer vad gäller tillstånd på ex. kem-sidan. Långbänk tjänar ingen på.

Fakta:

  • Kristina Yngwe, Centerpartiet
  • Ordinarie riksdagsledamot och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
  • Född 14 juli 1983
  • Kristina växte upp på en gård utanför Sjöbo i Skåne och utbildade sig till mark- och växtagronom.
  • Kristina har varit ordförande för LRF Ungdomens riksstyrelse sedan 2011. 
  • Förutom riksdagsuppdraget driver hon en gård utanför Ystad. Tidigare har hon jobbat som lantbruksrådgivare, bland annat med rådgivning kring lantbrukets miljö- och klimatpåverkan. Hon drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen, det vill säga det som växer på våra åkrar och i skogen.