Vilka omfattas av foderregelverket?

— Alla som hanterar foder! Det vill säga tillverkar, lagrar, säljer foder eller utfodrar livsmedelsproducerande djur.

Vilka omfattas av foderhygienförordningen?

— Hygienförordningen täcker hela foderkedjan förutom några specifika undantag till exempel tillverkning och utfodring i hemmet (hundar och katter, hushållsgris eller småfåglar i trädgården), utfodring av icke livsmedelsproducerande djur dvs. sällskapsdjur, butiker som enbart säljer foder till sällskapsdjur. (häst, kanin och duvor betraktas som livsmedelsproducerande djur)

Vad är det för skillnad på utfordring och åtling?

— Det är det övergripande syftet som styr! Vid utfordring är syftet att utfodra djuren, medan vid åtling är syftet att locka till sig djuren till exempel för jakt. En jämförelse kangöras vid mete som inte heller är utfodringen utan syftet är att locka till sig fisken. Produkterna som du åtlar (eller använder vid mete) omfattas dock av foderregelverket.

Vad menas med allmänna krav på fodersäkerhet?

— Att fodret ska vara säkert för djur, människor och miljön. Människor och djur ska inte bli sjuka.

Om man ska byta ut foder ofta, vad betyder det?

— Det får inte bli mögligt och dåligt. Det behövs ofta en anordning för att undvika det, tex en höhäck.

Är det okej att låta foder ligga direkt på marken några dagar?

— Nej, det ska konsumeras direkt! Vildsvin kan trampa runt och förorena fodret med sin avföring och då är det inte längre lämpligt som foder.

Vem ansvarar för tillsynen av fodret?

— För foder inom lantbruk/primärproduktionen så ansvarar Länsstyrelsen för tillsynen, i övrigt kontrolleras det av Jordbruksverket, tex foderfabriker, lager och butiker.

Om man har för avsikt att sälja ett vildsvin man skjutit, vilka regler gäller då?

— Jakt är primärproduktion och vilt omfattas av livsmedelsregelverket. I och med att jakt och vilt inte nämns under undantagen i hygienförordningen omfattas även utfodringen av vilda djur av regelverket.

 Är det tillåtet att utfodra småfåglar i sin trädgård eller sätta upp saltstenar till älgar?

— Ja, se ovan om undantag från hygienförordningen!

Är det okej att köra ut och dumpa ett lass med till exempel sockerbetor i skogen?

— Nej! Efter en dag måste det tas om hand. Det blir även ett miljöproblem, och ur fodersynpunkt ska det bort. Problemet är att det inte finns någon tydlig volymbegränsning i regelverket. Jordbruksverket har inte krävt registrering vid t.ex. uppsättande av saltstenar eller höhäckar. Om detta sköts på ett bra sätt så ser Jordbruksverket inget behov av att registrera och kontroller dessa mindre anläggningar. Vid större och mer omfattande utfodring bedömer dock Jordbruksverket att man omfattas och att en registrering ska göras, t.ex. i det fall där man under täckmanteln ”utfodring” dumpar större volymer av t.ex. potatis eller betor.

Vem är ansvarig för sockerbetorna om någon lagt dem på din mark?

— Den som lägger ut sockerbetorna! En rättslig prövning behövs från fall till fall. Från årsskiftet skärps dessutom straffet för foderbrott, och fängelse införs i straffskalan.

Om man ser en hög med sockerbetor, vem ska man då anmäla detta till?

— Till Länsstyrelsen! Detta är ändrat från årsskiftet, tidigare var det Jordbruksverket.

För dig som vill veta mer!

Jordbruksverkets tips och råd om utfodring

Land Lantbruk: Ljungby kommun agerar mot utfodring av vildsvin